Formentera: Take it easy!


L’èxit de Formentera radica en que la gent encara troba a l’illa alguna cosa que és diferent. I aquesta diferència la marca el respecte històric a la natura i a les seves pròpies tradicions. A Formentera, el luxe és el nostre entorn. Benvinguts!

El éxito de Formentera radica en que la gente aún encuentra en la isla alguna cosa que es diferente. Y esta diferencia la marca el respeto historico a la naturaleza y a sus propias tradiciones. En Formentera, el lujo es nuestro entorno. Bienvenidos!

The success of Formentera lies in the fact that people still find in the island something that is different. And this difference is defined by the historical respect to its nature and its historical traditions. In Formentera, the luxury is our environment. Welcome!

 


Leave a comment


error: Content is protected !!