Una mirada cap enrere


El Grup IB3 llança el concurs fotogràfic “Una mirada cap enrere” per premiar les millors imatges de la història de les nostres Illes. Al llarg d’un any, un equip d’IB3 recorrerà els municipis de les Illes Balears a la recerca d’imatges que formen part de la història de la comunitat autònoma balear. Cada setmana la furgoneta d’IB3 es desplaçarà a diferents pobles per recollir aquelles fotografies que els ciutadans vulguin fer-nos arribar. Els participants podran dur al “Road Show” Una Mirada cap enrere, una foto antiga, en blanc i negre o sèpia,  feta entre els anys 1930 i 1960, aproximadament. Totes les imatges recollides es penjaran a la pàgina web www.unamiradacapenrere.com, per ser votades i optar a diversos premis.

Image are under copyright IB3


Leave a comment


error: Content is protected !!